Make your own free website on Tripod.com

LATIHAN UNIT

 

ARAHAN : Sila pilih jawapan yang paling tepat

 

Soalan 1:

Manusia pertama ialah ?

Soalan 2: 

Adam dicipta dari :

Soalan 3 :

 Mudghah bererti ?

Soalan 4: 

Orang pertama yang membicarakan tentang evolusi manusia ialah?

Soalan 5: 

Apakah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tentang keesaan kepada Tuhan?

 

 

 

    

JIKA SKOR ANDA LEBIH DARIPADA TIGA SILA CUBA LATIHAN BAHAGIAN B DAN SOALAN 4

 

 

 

BAHAGIAN B

Perhatikan gambar berikut dan buat satu penjelasan yang anda tahu mengenainya.......

 

Anda boleh mencari bahan tambahan dengan membuat rujukan di perpustakaan dan internet.

Perbincangan sesama rakan kelas juga digalakkan. Anda diminta membuat satu pembentangan di dalam kelas dan sila hantar

dahulu tugasan anda melalui email avieliza@tm.net.my

 

SELAMAT MENCUBA