Make your own free website on Tripod.com

LATIHAN UNIT 

 

ARAHAN : Pilih jawapan yang paling tepat

 

Soalan 1: 

Nama lain bagi planet kejora ialah ?

Soalan 2: 

Malaysia mempunyai berapa peratus kawasan hutan hujan yang tertua di dunia ?

Soalan 3: 

Berikut adalah tujuan mengenal alam menurut persepsi Islam kecuali?

Soalan 4:

 Udang adalah contoh haiwan jenis?

Soalan 5: 

Al-an'am bermaksud ?

                                                        

 

  

JIKA ANDA MENDAPAT SKOR LEBIH DARIPADA 3 SILA 

JAWAB BAHAGIAN B DAN SOALAN 3

TETAPI JIKA SKOR ANDA KURANG DARIPADA 3 SILA ULANG SEKALI LAGI

 LATIHAN SEHINGGA ANDA  BER PUAS HATI

 

 

BAHAGIAN B

Dapatkan maklumat tentang dua daripada peranan haiwan berikut di alam ini :

            1. katak dan cisak

            2. cacing tanah

            3. anai-anai

            4. semut

            5. tikus

Tuliskan satu laporan untuk dibentangkan di dalam kelas dan anda boleh email kepada saya terlebih dahulu untuk semakan seperti berikut :

avieliza@tm.net.my