LATIHAN UNIT

 

 

BAHAGIAN A

ARAHAN : Sila pilih jawapan yang paling tepat

 

Soalan 1:

Tawadduk bererti ?

Soalan 2: 

Mengesakan Allah melalui sifat-sifatnya dikenali dengan nama?

Soalan 3: 

Lenin merupakan pengasas bagi ajaran ?

Soalan 4: 

Berikut adalah bentuk dalil naqli kecuali ?

Soalan 5:

 Kepercayaan kepada tuhan merupakan fitrah manusia selagi mereka mempunyai syarat berikut kecuali ?

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

PERHATIAN : Sekiranya Anda Mendapat skor di bawah 3 sila cuba lagi TETAPI jika anda mendapat skor di atas tiga sila cuba latihan BAHAGIAN B

 

 

 

BAHAGIAN B :

Fikirkan LIMA contoh dalil yang berbentuk aqliyyah daan hantarkan jawapan anda melalui email

avieliza@tm.net.my

 

SELAMAT BERJUANG............