PENDIDIKAN ISLAM

 

   

  

  

 

 

 

 

   

BAB SATU 

 

 

 

 

PRINSIP SAINS DALAM PENDIDIKAN ISLAM

 

 

 

 

 

       Pengenalan 

 

                      

            Prinsip asas yang dibawa oleh Islam dalam pendidikan ialah mengenal Tuhan, mengenal alam dan mengenal diri. Di dalam pendidikan Islam apa yang cuba ditekankan ialah pendekatan nilai sains dalam konteks pengajaran dan pembelajaran supaya guru dan pelajar tidak melihat ketiga-tiga prinsip tersebut secara terpisah bahkan melaksanakan proses pengajaran dan pendidikan secara bersepadu.

 

 

   Ruang lingkup prinsip sains dalam Pendidikan Islam 

 

 

 

                   1. Mengenal Tuhan

 

                2. Mengenal Alam

 

                3. Mengenal diri

 

 

     Ketiga-tiga aspek ini akan disentuh dengan menerapkan nilai sains dan cuba mengajak pelajar untuk berfikir ke atas setiap benda yang dilihat di sekeliling mereka.

 

 

                                                                                

 

 

 

ISTILAH-ISTILAH YANG SERING AKAN KELIHATAN 

 

ISTILAH MAKSUD
Qanaah Sentiasa berasa cukup dengan apa yang ada
Tawadduk Rendah diri
Zuhud Tidak terpengaruh dengan kemewahan dunia setelah mendapat keperluan dunia
Wahan Sentiasa mengejar dunia dan takutkan mati
Tauhid Uluhiyyah Mengesakan Allah sebagai Tuhan yang satu
Tauhid Rububiyyah Mengesakan Allah melalui sifat-sifatnya seperti Pemberi rezeki, rahmat dan sebagainya

                                                                                    

 

    OBJEKTIF BAB SATU        

      

  1.   Mengenal Allah sebagai Pencipta

  2.   Memahami hakikat diri

  3.  Menyedari status dan fungsi manusia di atas muka bumi

                                                                                                                                                                                                                        

Hakcipta 2003 Lailizah Darman