LATIHAN MENGUJI MINDA DAN KEFAHAMAN...

Selamat Mencuba 

 

 

   

  

  

 

 

 

             


  

SILA BACA  ARAHAN MENJAWAB SOALAN LATIHAN :

 

 1. Baca soalan dengan teliti.

2. Fahami kehendak soalan.

3. Pilih satu jawapan sahaja.

   4. Sekiranya anda mendapat skor di atas 3 bolehlah teruskan menjawab soalan latihan kedua dan ketiga  . TETAPI jika anda mendapat skor di bawah 3, sila ulangkaji dengan lebih kerap lagi.

   5. Latihan pra ini hanyalah sekadar untuk melihat sejauhmana pengetahuan anda terhadap subjek ini.

   6. Setelah anda menjawab latihan penilaian pra, sila layari laman pendidikan Islam  untuk melihat dengan lebih jelas.

   7. Langkah terakhir adalah cuba menajwab latihan bagi setiap unit dan latihan sumatif setelah selesai melayari bahan-bahan yang telah disediakan. 

   8. Masa untuk setiap latihan objektif adalah selama 5 minit sahaja.

                                                     

 

                                         GOOD LUCK & ALL THE BEST

                                              

 

                

                     

LATIHAN PRA

 

ARAHAN : Sila pilih jawapan yang paling tepat

 

Soalan 1: Menurut teori evolusi manusia dikatakan berasal dari ?

Soalan 2: Para ulamak telah bersepakat mengatakan bahawa roh ditiupkan ke dalam janin pada usia kandungan

Soalan 3: Unsur-unsur di bumi seperti kalsium,magnesium juga terdapat di dalam tubuh manusia ?

Soalan 4: Rumus bagi air menurut ahli-ahli sains ialah H2o ?

Soalan 5: Bukti kepada kewujudan tuhan hanya boleh dilihat dari dalil naqli sahaja ?

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

Bagi menguji kefahaman anda yang seterusnya sila cuba

 

Latihan 1   latihan 2    latihan 3  Latihan 4

                                                                                  

 

Hakcipta 2003 Lailizah Darman