OBJEKTIF 

 

       Menjelaskan kepada pelajar tentang prinsip sains dalam ruang lingkup subjek Pendidikan Islam

 

         Membincangkan dengan lebih dekat bagaimana komponen - komponen  yang wujud di alam nyata ini berfungsi dan hubungannya dengan kewujudan Pencipta.

 

        Mengekplorasi tentang proses evolusi penciptaan manusia dengan membandingkan di antara pandangan Barat dan Islam.

 

 

                                                         

                                                                                

 

Hakcipta 2003 Lailizah Darman